Projekty UE/Dotacje


MEDICALRENTING.COM SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Projekt internacjonalizacji spółki MedicalRenting.com na rynki Niemiec i Włoch”


Cel: zwiększenie przychodów Spółki oraz ich dywersyfikacja geograficzna poprzez internacjonalizację platformy MedicalRenting.com na 2 nowe rynki docelowe: Niemiec i Włoch.

Opis przedsięwzięcia:

Projekt przewiduje zadania związane z zakupem usług doradczych w zakresie dostosowania usługi na rynki niemiecki i włoski, usługi dotyczące projektowania kampanii marketingowych i reklamowych, usługi prawne (związane z tworzeniem regulaminów oraz dotyczące wsparcia prawnego procesu negocjacji i zawierania umów) oraz udział w 5 zagranicznych międzynarodowych wydarzeniach targowych w charakterze wystawcy w Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Produkt, który podlega internacjonalizacji to:

– Platforma marketplace do wynajmu sal medycznych dla lekarzy.

Projekt będzie realizowany w ramach pomocy de minimis w okresie od 01.12.2020 r. do 28.03.2022 r.

Projekt osiągnie następujące wskaźniki rezultatu:

  • Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki: 1;
  • Liczba zagranicznych kontraktów handlowych zawartych w wyniku realizacji projektu (kryterium C.2) Kontrakt handlowy/ udokumentowana sprzedaż są liczone dla niepowtarzalnego kontrahenta: 5;
  • Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany procesowe: 1;
  • Liczba zaprojektowanych kampanii marketingowych i reklamowych: 1;
  • Liczba zaprojektowanych regulaminów usług, gwarancji produktowych lub innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek: 1;
  • Liczba zaprojektowanych dokumentów wspierających proces negocjacji oraz zawierania kontraktów: 2;
  • Liczba opracowanych projektów dostosowujących wzornictwo, usługi oraz opakowania do wymagań zagranicznych rynków: 1.

Wartość projektu: 938 981,43 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 624 365,38 zł